Jerupvej 527

Mosbjerg, 9870 Sindal

Om vandværket

Denne hjemmeside for Mosbjerg Vandværk I/S er lavet for at give interessenter og forbrugere oplysninger, informationer og nyheder om jeres vandværk. Siden vil løbende blive redigeret og opdateret med informationer og baggrundsstof på vandværkets virkefelt.

Evt. nye forbrugere retter henvendelse direkte til formanden for aftale om tilslutning.

​Mosbjerg Vandværk I/S

v/formand Eldorf Christiansen

CVR: 10161843

Jerupvej 421

Mosbjerg, 9870 Sindal