9870 Sindal

​Vandværket

Denne hjemmeside for Mosbjerg Vandværk I/S er lavet for at give interessenter og forbrugere oplysninger, informationer og nyheder om jeres vandværk.

Evt. nye forbrugere retter henvendelse direkte til formanden for aftale om tilslutning.

Pr. 1.april 2019

Fusionerede Vogn Vandværk a.m.b.a og Mosbjerg Vandværk I/S.

Velkommen til de nye forbrugere af Mosbjerg Vandværk a.m.b.a.

Vi ser frem til et givtigt samarbejde.

De nye vedtægter og regulativer kan ses her på hjemmesiden.

Mvh. Bestyrelsen

Seneste nyhed

​Mosbjerg Vandværk a.m.b.a.

v/formand Eldorf Christiansen

CVR: 10161843

E-mail:Se mail-adresser under "Bestyrelsen"