9870 Sindal

Om Vandværket​

Mosbjerg Vandværk blev stiftet i 1942 af fem forbrugere i Mosbjerg by. De første forbrugere var bl.a. mejeriet, bageren, købmanden og kroen og en gårdejer, hvorved den første boring blev etableret. Senere overgik denne boring alene til mejeriet, og vandværket lavede et nyt pumpehus med boring midt i byen, og der blev flere forbrugere koblet til.

Det nye vandværk blev bygget i 1978 for at kunne servicere nye interessenter i Blæsbjerg i 1980- 81. Den større efterspørgsel betød, der blev lavet tre nye boringer oppe på højen ved museet. Dette vandværk og boringer er det man bruger i dag. I 2005 fik vandværkets inventar en komplet renovering, hvor filter, pumper og rør blev udskiftet, og der blev tilkoblet et moderne alarmsystem. Vandværket pumper ca. 230 kubikmeter vand ud til forbrugerne i døgnet, men har en kapacitet på 700 kubikmeter. Mosbjerg Vandværk har i dag 340 forbrugere og et ledningsnet på 63 kilometer.

I 2019 blev vandværket udvidet med forbrugere fra Vogn Vandværk, så vi nu er ca. 400 forbrugere.

​Mosbjerg Vandværk a.m.b.a.

CVR: 10161843

E-mail:Se mail-adresser under "Bestyrelsen"