9870 Sindal

Prisliste

Takstblad for Mosbjerg Vandværk a.m.b.a.

Vandværket udfører hoved- og stikledningsanlæg i dets forsyningsområde når der kan opnås en rimelig balance mellem omkostninger ved ledningsarbejde m.v. og nye tilslutninger.

Arbejdet udføres efter vandværkets vedtægter og regulativ.

​Tilslutnings- og forbrugspriser er gældende fra 1. april 2018.

​Priserne reguleres, når bestyrelsen finder behov herfor.

Tilslutningsafgift:

Enfamiliehuse o.l. i byområde                           ​                   Kr. 10.000,00

Enfamiliehuse, landbrug, o.l. udenfor byområde,                  Kr. 21.500,00

op til max, op til max 40 mm stikledning

​Større forbrug efter forhandling.

Alle priser tillægges 25 % moms.

​Mosbjerg Vandværk A.m.b.a. d. 15/9-2022

Godkendt af Teknik og Miljø, Team Natur, Hjørring Kommune d. 24/11-2022

​Prisen på drikkevand:

Fast årligt driftsbidrag

Kr. 700,00​

Vand, årsforbrug op til 2000 m3, pr. m3

Kr. 5,00

Vand, årsforbrug over 2000 m3, pr. m3

Kr. 4,00​

Statsafgift af ledningsført vand, pr. m3

Kr. 6,37

Forbrugsafgift:​

Flytteopgørelse ved ejerskifte/lejerskifte/salg

Kr. 150,00

Rykkergebyr/lukkevarsel ved manglende betaling (momsfri)

Kr. 100,00

Aflæsning af vandmåler

Kr. 250,00

Lukkegebyr (momsfri)

Kr. 500,00

Genåbningsgebyr

Kr. 500,00

Selvforskyldt skade på ledningsnettet pr. time + eksterne udgifter

Kr. 350,00

​Mosbjerg Vandværk a.m.b.a.

CVR: 10161843

E-mail:Se mail-adresser under "Bestyrelsen"