9870 Sindal

Prisliste

Takstblad for Mosbjerg Vandværk a.m.b.a.

Vandværket udfører hoved- og stikledningsanlæg i dets forsyningsområde når der kan opnås en rimelig balance mellem omkostninger ved ledningsarbejde m.v. og nye tilslutninger.

Arbejdet udføres efter vandværkets vedtægter og regulativ.

​Tilslutnings- og forbrugspriser er gældende fra 1. april 2018.

​Priserne reguleres, når bestyrelsen finder behov herfor.

Tilslutningsafgift:

Enfamiliehuse og lignende i Mosbjerg by                             ​ Kr. 10.000,00

Enfamiliehuse, landbrug, pelsfarme og lignende                  Kr. 21.500,00

udenfor Mosbjerg by, op til max 40 mm stikledning

​Større forbrug efter forhandling.

Alle priser tillægges 25 % moms.

Godkendt af Teknik og Miljø, Team vand & jord, Hjørring Kommune

d. 23/4- 2018

Forbrugsafgift:​

     ​

Fast afgift pr. kvartal​                                                           Kr. 145,00

   Statsafgift, ledningsført vand (2018-2020) pr. m3                 Kr. 6,37​

Afgift efter forbrug pr. m3

Kr. 4,65​

Afgift efter forbrug pr. m​3 overstigende 2000 m3

Kr. 3,90

Gebyr ved for sen aflæsning​

Kr. 200,00​

Flyttegebyr ved ejerskifte

Kr. 150,00

Rykkergebyr ved for sen indbetaling

Kr. 100,00

Aflæsning af vandmåler

Kr. 200,00

Lukning og genåbning

Kr. 500,00

Selvforskyldt skade på ledningsnettet pr. time

+ eksterne udgifter

Kr. 350,00

​Mosbjerg Vandværk a.m.b.a.

v/formand Eldorf Christiansen

CVR: 10161843

E-mail:Se mail-adresser under "Bestyrelsen"