9870 Sindal

​Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vandets pH værdi ?

Vandets har en pH værdi på 7,8

Hvad gør jeg hvis der ikke er vand i hanen ?

Normalt ingen ting. Der er alarm på tank og pumper på vandværket, som automatisk giver besked til de ansvarlige for driften. Der er umiddelbart ingen grund til at ringe til vandværket.

Hvor sidder min hovedstophane ?

Se her

Vandets hårhed

Vandet har en hårdhed på 10,8 dH.

Eftergivelse af vandspild

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • ​Det skal være tale om en privat bolig
  • ​Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 og det anslåede årlige forbrug.

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skemaet som dokumentation til SKAT.

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at det er vi er enige i, at der er tale om en skjult lækage, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

Ansøgningsskemaet, som skal udfyldes, indhentes hos formanden, og afleveres senest 14 dage efter reparationen er udført.

Hvad gør jeg hvis vandet fosser ud ?

​Lukker for hovedstophanen. Er skaden før stophanen kontaktes vandværket, er skaden efter stophanen, altså ind mod huset kontaktes egen smed, da denne del(stikledningen) af vandledningsnettet er interessentens eget ansvar.

​Sådan kontakter du Mosbjerg Vandværk:

​Mosbjerg Vandværk a.m.b.a.

v/formand

Eldorf Christiansen

Jerupvej 481

Mosbjerg

9870 Sindal

Telefon: 40 31 52 04

​Mosbjerg Vandværk a.m.b.a.

CVR: 10161843

E-mail:Se mail-adresser under "Bestyrelsen"